ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

Førstehjelpskurs

De fleste bedrifter ønsker å være en trygg arbeidsplass. Vi vet at de fleste arbeidsplasser er forskjellige og vi ønsker å bidra til å lage førstehjelpskurs tilpasset de ulike kundene våre. Her finner du diverse kursmoduler som gir valgmuligheter for din bedrift. Velg hva som er relevant og nødvendig for deres ansatte å lære om førstehjelp. Det er for eksempel ikke nødvendig for alle arbeidsplasser å vite hvordan man behandler pasienter som har vært utsatt for strømulykker. Derfor ønsker vi at du selv kan velge innholdet i kurset ditt. Vi anbefaler at alle velger grunnpakken og deretter velger tilleggspakker basert på behovene på deres arbeidsplass. 

Dersom du har spørsmål til hvordan du bør sette sammen denne pakken kan du gjerne ringe til vårt sentralbord. Vi har noen fantastisk gode kurskoordinatorer som kan hjelpe deg med å sette sammen en pakke akkurat for din bedrift. 

Sentralbord: (+47 417 55 000)
post@maersktraining.com

Norske kurs

2 Blødninger - Tilleggskurs til grunnpakken Førstehjelp
Akutte sykdommer - Tilleggskurs til grunnpakken førstehjelp
Førstehjelp grunnkurs
Førstehjelp repetisjonskurs

Engelske kurs

Basic First Aid Refresher Course
iStock-1347652034_graded

I enhver bedrift er de ansattes sikkerhet og velvære av største betydning. Å utstyre bedriftsansatte med førstehjelpskunnskap er ikke bare en god praksis, men det er også en investering i bedriftens mest verdifulle ressurs – menneskene. Her er noen grunner til hvorfor førstehjelp er viktig for bedriftsansatte:

1. Øker Sikkerheten på Arbeidsplassen

Kunnskap om førstehjelp bidrar til å skape en sikrere arbeidsplass. Ansatte blir mer bevisste på potensielle farer, noe som kan redusere antallet ulykker. Ved å forstå hvordan ulykker kan forebygges, bidrar hver ansatt til å skape et tryggere arbeidsmiljø.

2. Forbedrer Ansattes Respons i Nødsituasjoner

I tilfelle en ulykke eller medisinsk nødsituasjon, kan umiddelbar handling redde liv. Ansatte som er trent i førstehjelp, vil føle seg mer kompetente og selvsikre i sin evne til å gi nødvendig hjelp, noe som kan gjøre en kritisk forskjell i ventetiden på profesjonell medisinsk hjelp.

3. Fremmer Teamarbeid og Tillit

Å lære førstehjelp sammen kan også styrke båndene mellom kolleger og fremme en kultur av omsorg og ansvarlighet. Dette kan øke moralen og bidra til et mer positivt arbeidsmiljø, hvor ansatte vet at de kan stole på hverandre i vanskelige tider.

4. Reduserer Alvorlighetsgraden av Ulykker

Riktig førstehjelpsbehandling gitt umiddelbart etter en ulykke kan redusere alvorlighetsgraden av skader betydelig. Dette kan bety raskere gjenoppretting for den skadede og mindre tid borte fra jobb, noe som er til fordel for både ansatte og bedriften.

5. Viser Bedriftens Engasjement for Ansatte

Ved å tilby førstehjelpsopplæring, viser en bedrift at den verdsetter sine ansattes helse og sikkerhet. Dette kan forbedre ansattes lojalitet og tilfredshet, samt bidra til bedriftens omdømme som en ansvarlig og omsorgsfull arbeidsgiver.

6. Oppfyller Lovmessige Krav

I mange jurisdiksjoner er det juridiske krav om at arbeidsplasser skal ha et visst antall førstehjelpskvalifiserte ansatte. Å sørge for at ansatte har førstehjelpskunnskap hjelper bedrifter med å oppfylle disse kravene og unngå potensielle bøter.

Konklusjon

Førstehjelpskunnskap blant bedriftsansatte er uvurderlig. Det forbereder individene på å handle besluttsomt og effektivt i nødsituasjoner, bidrar til en tryggere arbeidsplass, og demonstrerer en bedrifts forpliktelse til velferden til sine ansatte. Investering i førstehjelpstrening er en investering i menneskene som utgjør kjernen i enhver virksomhet.