ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

Tjenester

Vi er en ledende total leverandør av tjenester og ekspertise innen sikkerhetsopplæring og kriseberedskap i Norge. Med fem sikkerhetssentre strategisk plassert langs kysten i Norge og et kriseberedskapssenter for å dekke behovet for opplæring og rådgiving og tilbyr en imponerende kursportefølje med over 70 kurs.  Kriseberedskapssenter tilbyr et komplett utvalg av beredskapstjenester. Fra 24/7 vaktgående team og varslingstjeneste for operatør- og riggselskaper, kunder innen olje- , maritim- og andre virksomheter til personal omsorg, til 24/7 støtte for 2. og 3. linje beredskap samt trening og opplæring av rekke kundetilpassede kurs. ResQ har over 60 fast ansatte og over 300 deltidsansatte spredt over hele landet. 

Kurs i sikkerhetstrening i grunnleggende sikkerhet

ResQ starter rebranding-prosess og vil profilere seg som Maersk Training

Vår historie går så langt tilbake som til 1973 og Haugesund der ResQ først startet som Statens Havarivernskole av nødvendigheten for å systematisere trening innen sikkerhet og beredskap. Vi har en lang historie vi er stolt av med å sette standard for sikkerhets- og beredskapstrening innen offshore og maritime sektor. Hvert kurs, hvert kursmodul vi leverer er skapt gjennom års erfaring og dedikasjon.

Sikkerhetsopplæring

Sikkerhet er definert som beskyttelse mot uhell. De fleste uhell blir forårsaket av menneskelige faktorer, som for eksempel holdninger, kommunikasjonssvikt, prosedyrebrudd og prioriteringer. Det er derfor HMS er en viktig del av alle våre kurs, da dette gir en god basisforståelse for hvordan man kan unngå uønskede hendelser og redusere risiko i arbeidshverdagen vår.
RESQ-Tananger%20(413%20of%20780)
Big white sign that spells R E S Q in a large red background.

Operativ beredskap

ResQ er en kompetansebedrift som jobber med og på vegne av sine kunder. Kundeportefølje består av organisasjoner i alle størrelser som benytter seg av ResQs faglig kompetanse, ressurser, robusthet og kapasitet. ResQ underviser i og utvikler beredskapsfaget på tvers av operatør-, rigg- og serviceselskap, luftfartsnæring og andre næringer.