ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
Big white sign that spells R E S Q in a large red background.

Operativ beredskap

ResQ er en kompetansebedrift som jobber med og på vegne av sine kunder. Kundeportefølje består av organisasjoner i alle størrelser som benytter seg av ResQs faglig kompetanse, ressurser, robusthet og kapasitet. ResQ underviser i og utvikler beredskapsfaget på tvers av operatør-, rigg- og serviceselskap, luftfartsnæring og andre næringer.
ResQ tilbyr rådgivning, kurs og trening innen beredskap og krisehåndtering på operativt, taktisk og strategisk nivå for personell i ulike beredskapsorganisasjoner. ResQ leverer i tilleggen rekke kundetilpassede løsninger innen kurs, trening, coaching og stabsprosesser ved storulykker (ICS). ResQ utarbeider også beredskap – og kriseplaner, samt tilrettelegger og utarbeider dokumentasjon som dekker fasene - før, under og etter en beredskapssituasjon.
RESQ-LURA-35
8Y0A5305

Beredskapssenter

ResQs topp-moderne operative beredskapssenter er profesjonelt utstyrt og spesialdesignet for å kunne tilby et komplett utvalg av beredskapstjenester. Beredskapssenter har tre godt utstyrte operasjonsrom og et spesialdesignet operasjonsrom for kundens 3. linjeledelse, samt telefonsentre for henvendelser fra pårørende og media. Operativ avdeling er isolert fra kontorlandskap og fellesrom for å sikre uvedkommede adgang under handling av hendelser. Andre kontorarealer og møterom kan benyttes for å sikre kontorkapasitet for å håndtere en større beredskapssituasjon.

ResQs beredskapssenter tilbyr et komplett utvalg av beredskapstjenester. Fra 24/7 vaktgående team og varslingstjeneste for operatør- og riggselskaper, kunder innen olje- , maritim- og andre virksomheter til personal omsorg, til 24/7 støtte for 2. og 3. linje beredskap samt trening og opplæring av rekke kundetilpassede kurs.

Spesialkompetanse

Krisekommunikasjon og mediehåndtering

Når en krise inntreffer, kan profesjonell håndtering av situasjonen påvirke selskapets driftsgrunnlag og avgjøre dets fremtid. Vellykket krisehåndtering krever rask respons og dyp forståelse av problemstillingene. Krisekommunikasjon krever planlegging, opplæring og trening. Derfor bør krisekommunikasjon være en del av selskapets totale strategi.

ResQ sitt kommunikasjonsteam spesialiserer seg på krisekommunikasjon og leverer tjenester innen kommunikasjonsfaget inkludert strategi, planlegging og gjennomføring på strategisk og taktisk nivå. Rådgivere kan gi støtte knyttet til kommunikasjonsstrategier, interessentanalyse, kommunikasjon, pressebriefinger og pressekonferanser.
 
Teamet har også tilgang til alle nødvendige verktøy for å kunne overvåke TV, nettmedier og sosiale medier på vegne av selskapet under en krise.

ResQ tilbyr en rekke kommunikasjonstjenester som vaktgående kommunikasjonspersonell, medietrening, kurs i kommunikasjon, krisehåndtering og kriseledelse, samt utvikling av kommunikasjonsplaner, internkommunikasjon og kartlegging og analyse av interessenter. kommunikasjon og krisehåndtering under praktiske øvelser og reelle hendelser. 
 
RESQ-Lura-120

Next of Kin callsenter

ResQ’s Next of Kin-team, består av 45 erfarne og godt trente fagfolk. Telefonsvarerens hovedoppgave er å besvare anrop og støtte pårørende og berørte på en human og profesjonell måte, i samsvar med anbefalingene til slik kommunikasjon (Norsk Olje og Gass (NOROG).

Rekruttert personell har faglig kompetanse, personlig egnethet etter å ha deltalt på «Next of Kin Care-kurs» og treningsøvelser. 

Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)

ResQ stiller med personell som skal tildeles mottaksområde for evakuert personell og pårørende, det vil si ved heliport, hotell, sykehus, havn eller andre områder ved behov. ResQ har SEP-team i Stavanger, Bergen, Florø, Brønnøysund, Kristiansund, Hammerfest og Kirkenes. Hvert team består av rundt tjue personer som er opplært til å håndtere og ta vare på evakuerte og pårørende, og har vesentlig kunnskap spesifikk for det geografiske området. Nøkkelpersonell får opplæring i ulike funksjoner for å ha en effektiv og hensiktsmessig organisasjon. SEP - sentre finnes i Bergen, Florø, Brønnøysund, Kristiansund, Hammerfest, Tromsø og Kirkenes.
RESQ-LURA-23

Krisehåndteringsverktøy (CIM fra F24)

CIM er et komplett styringssystem for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og ivaretar alle prosesser i beredskapssyklusen. CIM er sentral i nasjonal beredskap ved kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, drivstoff, elektronisk kommunikasjon, samferdsel, helse og omsorg, nød- og redningstjeneste og ikke minst i kommunenes krisehåndtering og ledelse.

ResQ er en svært erfaren bruker av krisehåndteringsverktøyet CIM og jobber tett med F24 i forhold til videreutvikling av CIM og implementering. ResQ tilbyr kurs i bruk av CIM til både nybegynnere og viderekommende.

Trening og opplæring

Basert på ResQ sin ekspertise og lange erfaring fra sikkerhets- og beredskapsbransjen, ResQ har utviklet opplæring og trening for beredskaps - og kriseledere, beredskapsteam og vaktlag. Tilpasset opplæring og trening tilbys for alt nøkkelpersonell innen beredskap og krisehåndtering for enhver beredskaps - og krise organisasjon.

ResQ sin tilnærming til opplæring utvikler trygghet i beredskapsrollen, mestring under stress og ivaretakelse av definerte beredskapsprinsipper. Dette sikrer en optimal håndteringsevne, ivaretakelse av omdømme og forretningsvirksomheten. Se kurs innen operativ beredskap her.