ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

Personvern


Med bakgrunn i personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har ResQ utarbeidet Personvern Policy som beskriver våre personvernregler.

ResQ`s Personvernpolicy skal, i likhet med loven, bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på de lagrede personopplysningene. Vår policy omfatter både innsamlingen av personopplysninger og den senere bruken av disse. Du skal til enhver tid kunne få oversikt over de opplysningene vi har om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. ResQ skal behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernpolicyen, i henhold til samtykket du gir oss og innenfor lovgivningen. Du er vår viktigste ressurs og vi vil at du skal være tilfreds med den måten vi behandler personopplysninger.
 
Hvilke opplysninger registreres om deg?

De personopplysningene du har utlevert, eller som vi samler inn, for å administrere dine bestillinger eller følge opp våre forpliktelser overfor deg, behandles av ResQ for de formål som er angitt.
 
Personopplysninger som behandles om deg:
 • navn
 • adresse
 • fødselsnummer
 • telefonnummer
 • bilder
 • e-postadresse, kjøp-, betalings- og ordrehistorikk

Angående registrerte personopplysninger i våre systemer har du rett til:
 • innsyn
 • retting
 • sletting
 • dataportabilitet
 • å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses
 • å motsette deg visse former for behandling

Hvorfor behandler vi opplysningene om deg og hva brukes opplysningene til?

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser mot deg og for oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser.
Ved å utlevere dine personopplysninger til oss som kunde/kursdeltaker, arbeidssøker eller ansatt, samtykker du til at personopplysningene legges inn i våre systemer og benyttes til, og utgjør grunnlag for identifisering, kundeoppfølging, leveranser, utstedelse av kursbevis samt arbeidsforhold. Personopplysningene anvendes også for post, SMS og e-post i forbindelse med informasjon i forkant av kursgjennomføring, oppfølging og e-læring gjennomføring.
På oppdrag av, og i enkelte tilfeller etter krav fra, betalings- eller kredittforetak kommer ditt fødselsnummer til å bli behandlet i forbindelse med fakturering.

Sletting av personopplysninger. Hvor lenge lagres dine opplysninger?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som kunde, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).
 
Rett til innsyn i opplysninger og endring/korrigering av opplysninger

Alle har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. I henhold til personopplysningsloven har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss.
Forespørselen sendes til: post@resq.no
 
Du kan også sende henvendelser vedrørende reservasjon og tilbaketrekking av samtykke. Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger ResQ ikke har adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert.
 
Databehandlere

Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av data-behandlingen. Databehandleren skal behandle personopplysningene dine etter retningslinjer gitt i Databehandleravtale. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet.
 
Taushetsplikt

ResQ har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger. ResQ’s medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.
 
Behandling av personopplysninger for andre formål

Personopplysninger skal ikke benyttes til andre formål enn oppgitt.
Vi leverer ikke ut registrerte opplysninger om deg til andre organisasjoner eller virksomheter uten ditt frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke. Dersom du gir et slikt samtykke, vil vi bare utlevere opplysningene innenfor det formål samtykket omfatter.
 
Særlig om barns personvern

ResQ ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 år. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet.
 
Avvik

Avvik rapporteres og følges opp i ResQ elektroniske avvikssystem.

Det er definert som avviket dersom:
 • personopplysninger håndteres i strid med fastlagte rutiner
 • det er mistanke om eller dokumentert brudd på informasjonssikkerhet
 • dersom uautorisert utlevering er gjort 
 • Alvorlige avvik skal innrapporteres til Datatilsynet 
Endring av personvernpolicyen

ResQ forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i dette dokumentet, i den utstrekning endringene er nødvendige for å følge opp hendelser eller for å oppfylle nye rettslige eller tekniske krav.
Åpenhetsloven
Åpenhetsloven