ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
Red headed girl with fair skin staring at a screen with codes and numbers.

Digitalisering

Vi omtaler digitalisering som bruk av digitale teknologier for å endre en forretningsmodell og gi nye inntekter og verdiproduserende muligheter. Digitalisering handler om at nye eller allerede eksisterende digitale løsninger blir brukt på nye måter. Behov for digitale løsninger som kombinerer både digital og fysisk verden de siste årene har betraktelig økt. Som en leverandør av beredskaps- og sikkerhetsopplæring ResQ forbereder sine kunder på alle mulige scenarior. Riktig brukt av teknologi og digitale verktøy kan støtte og gjøre opplæringen mer komplett og fleksibel samt gi mer verdi og trygghet i hverdangen til kundene.

Digitale verktøy

VIP portal

Vip portalen er en kundeportal som er brukt av våre bedriftskunder. I portalen kan en finne booking- og kurshistorikk samt alle kursbevis. Her har bookingsansvarlig i bedriften bestille kurs for ansatte og ha oversikt over alle som har skal, har vært eller må fornye kurs. 
 
pexels-photo-735911

E-læring

Digital opplæring er blitt en del av innovativ og fremtidsrettet utvikling. Grunnet bærekraftige digitale løsninger kan vi og våre kunder bidra til en grønnere utvikling av kurs og opplæring. 

E-læring gir et godt grunnlag for deltakelse i praktiske øvelser som gjennomføres på våre kurssentre. Forståelse av teori gir kursdeltakere et viktig utgangspunkt for realistisk trening. Grunnleggende kunnskap innen beredskapsorganisering, situasjonsforståelse og egne handlinger bidrar til en tryggere og sikrere arbeidshverdag på din arbeidsplass. Enten den er offshore, innen industrivern onshore eller på skip i ulike farvann.

 

Crisis Information Management (CIM)

Crisis Information Management (CIM) er et digitalt helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap. 

ResQ sitt beredskapsavdeling er CIM-sertifisert og har svært høy kompetanse i CIM som styringssystem. Med partnere F24 jobber vi med utvikling og innføring av systemet i nye bedrifter. ResQ har vært involvert i blant annet utviklingen av CIM Pro som er brukt for krisehåndtering og ICS-modulen for CIM. Vår avdeling for kriseberedskap har et utstrakt bruk av digitale verktøy i treningsøyemed.

Ved bruk av CIM alle påloggede bruker får tilgang til et system som støtter med situasjonsbeskrivelser, kart og tegninger samt aksjoner, lister, logg. Ikke minst med oversikt over ressurser og personell. Et slikt IT-verktøy kan også støtte med integrering av aksjonsplaner, ytterlige kommunikasjonsmuligheter, og andre automatiseringsmuligheter for håndtering og distribusjon av informasjon. Verktøyet hjelper brukerne med å ivareta en felles oppdatert bilde av situasjonen og tilbyr kvalitativ beslutningsstøtte i en tidskritisk situasjon.

 
cim

Alternativ trening

pexels-thisisengineering-3862624

Simulator

Siden 2017 har simulator vært brukt aktivt i treningssammenheng på livbåtførerkurs. Trening med simulator gir muligheter til å trene på en tryggere og mer effektiv måte. Ved hjelp av forskjellige scenarioene kan deltakere få et bredere erfaringsgrunnlag enn hva det hadde vært mulig kun med trening til sjøs.

Kursdeltakere får mulighet til å oppleve hvordan det er å være livbåtfører, i motsetning til et drop der kun et par av deltakere får ta plass i førersetet. Ved hjelp av simulator kan deltakere trene flere ganger i løpet av et simulator kurs. Vanligvis under reel trening en rekker opptil to drop i livbåten.

Ulike løsninger tilbys på de ulike treningssenterne. Simulator trening er tilbys på vårt senter på Tananger og drop med livbåt i Haugesund.