ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering
Dette er oppdateringskurset for sjøfolk som skal tjenestegjøre og ha ansvar for sikkerhet ombord i fartøy som frakter passasjerer.

Book her

UKE DATO STED PRIS  
UKE DATO STED PRIS  

Har du noen spørsmål?

Lurer du på noe angående STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering?

Send inn ditt spørsmål i skjema under, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Målgruppe

Dette er oppdateringskurset for sjøfolk som skal tjenestegjøre og ha ansvar for sikkerhet ombord i fartøy som frakter passasjerer.


Våre instruktører

Våre erfarne instruktører har lang fartstid i bransjen og skaper trygghet i praktiske øvelser. Er det andre hensyn vi må tenke på i forhold til deg?
Da ber vi deg å gi beskjed på forhånd slik at vi kan ta ekstra godt vare på deg når du kommer til senteret.

Innhold

Opplæringen skal gi kompetanse innen:

  • Passasjerhåndtering
  • Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
  • Krisehåndtering og menneskelig adferd
  • Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger


Ved fullført kurs

Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-V/2


Forkunnskap

Gyldig kursbevis (dvs. ikke eldre enn 5 år) for Passasjer-og Krisehåndtering eller dokumentasjon fra rederi på vedlikeholdt kompetanse om bord i løpet av de siste 5 år.
Fra 01.07.18 vil det være krav til kursbevis/documentary evidence også fra rederier, som tilbyr vedlikehold av kompetanse om bord.


Vurderingskriterier

For bestått kurs må skriftlig test bestås med 80% riktige besvarelse. Skriftlig prøve er utformet slik at 80% dekker krav fra SDIR om 100% oppnåelse av kompetanse.

Krav på praktiske øvelser må være gjennomført. Den enkelte kursdeltaker blir observert av instruktør i gjennomføring av praktiske øvelser.
Instruktør skal sikre at elever har nødvendig kunnskap, forståelse og dyktighet gjennom bedømmelse av elevens prestasjoner i de ulike øvelsene er i henhold til minstenorm for kompetanse.


Kursets varighet
1 dag


Kursets gyldighet

Kursbeviset er gyldig i 5 år

Flere kurs

Påbygging fra GSK Offshore Norge til STCW GSK for sjøfolk
Påbygging fra GSK Offshore Norge til STCW GSK for sjøfolk
Restricted Operators Certificate (ROC/GMDSS)
Restricted Operators Certificate (ROC/GMDSS)
Restricted Operators Certificate (ROC/GMDSS) repetisjonskurs
Restricted Operators Certificate (ROC/GMDSS) repetisjonskurs
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Medisinsk behandling
STCW Medisinsk behandling
STCW Medisinsk behandling oppdatering
STCW Medisinsk behandling oppdatering
STCW Medisinsk førstehjelp
STCW Medisinsk førstehjelp
STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering
STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Passasjer- og krisehåndtering
STCW Passasjer- og krisehåndtering
STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Redningsfarkost oppdatering
STCW Redningsfarkost oppdatering
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering med e-læring
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering med e-læring
STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter
STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter
STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere