ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
Resq er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
Resq er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.

MTO Ulykkesgransking

MTO Ulykkesgransking
Dette er et kurs for ledere og relevant personell som har myndighet og ansvar for å igangsette MTO gransking og delta i den.

Book her

UKE DATO STED PRIS  
UKE DATO STED PRIS  

Har du noen spørsmål?

Lurer du på noe angående MTO Ulykkesgransking?

Send inn ditt spørsmål i skjema under, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.
Målgruppe
 • Ledere onshore/offshore
 • Personell som inngår i selskapets granskningsgruppe
 • Annet relevant personell


Innhold
 • Granskningsmetodikk
 • Hendelses- og årsaksanalyse
 • Barriereanalyse
 • Intervju og ulike intervjuteknikker
 • Praktisk oppgave med rollespill
 • PTIL sin rolle ved en granskning
 • Politiet sin rolle ved en granskning
 • Bruk av tidslinja
ResQ har utviklet granskingskurset basert på OLF sin fagplan sammen med ”Samarbeid for Sikkerhet” sin beste praksis 029. Kurset er meget praktisk rettet og har som hovedmål å lære kursdeltakerne å få tilgang til god og nyttig informasjon spesielt gjennom intervjuer.

Kurset fokuserer på hvor kilder (taktiske og tekniske) til informasjon finnes og hvordan disse sikres og brukes i granskingen. Kursdeltakerne får lære å produsere granskingsrapporten etter fastlagt mønster som defineres som ” beste praksis”. Menneske-Teknologi-Organisasjon (MTO) metoden et analytisk verktøy som læres og brukes under kurset. Strategiske valg må gjøres under de praktiske oppgavene. På den måten får de innblikk i de praktiske utfordringene som oppstår under gransking. Kursdeltakerne får også opplæring i å fremføre granskingsrapporten.


Ved fullført kurs 

Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta/delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse. Deltagerne skal også ha forståelse av hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO – metodikken.


Kursets varighet
3 dager

ResQ kan tilby både 2 og 3 dagers kurs. 3 dagers kurset er utvidet med åstedsundersøkelse. En åstedsundersøkelse er en metodisk fremgangsmåte for undersøkelse av et skade/ulykkessted. I tillegg skal eleven sikre åstedet og utarbeide en illustrasjonsmappe basert på åstedsundersøkelsen. 

 

Flere kurs

Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Krisepsykologi
Krisepsykologi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Mediehåndtering
Mediehåndtering
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Pårørendehåndtering
Pårørendehåndtering
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Stressmestring for kontrollroms personell
Stressmestring for kontrollroms personell
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Vold og trusler
Vold og trusler