ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.

Sees på Beredskapskonferansen

Screenshot%202021-10-12%20081925
Vi kan med glede melde at ResQ vil også være tilstede under årets beredskapskonferansen.
Beredskapskonferansen 2021 som arrangeres for 12.gang 1 - 2 desember er nok et kjent arrangement for de fleste innen fagfeltet i regionen. Vi kan med glede melde at ResQ vil også være tilstede under årets beredskapskonferansen. Våre erfarne rådgivere ser frem til å møte våre kunder, samarbeidspartnere og fagmiljøet igjen.

Under pandemien har ResQ fått erfaring med langvarige COVID relaterte hendelser. Vårt personell var også involvert under hendelsen i Hustadvika der de lærte mye.

Siden ResQ jobber innen de aktuelle temaene for årets konferanse, vi kommer til å dele erfaringer med våre kunder i forhold til læring og erfaringsoverføring generelt men spesielt etter hendelser som vi bringer med oss i fremtidens beredskap.

Strategisk krisehåndtering, Stakeholder Management og forretningskontinuitet er mer i søkelyset og toppledelsen i selskapene involveres mer enn noen gang. Derfor legger vi stor fokus på trening av ledere og kontinuitetsplaner for hybride hendelser.

Trusselbildet er mer variert og omfattende og dette viser viktigheten av vår holdning og kultur innen sikkerhet og beredskap samt strategisk krisehåndtering. Dette kombinert med digitale trusler gjør vårt arbeid og vår kompetanse innen beredskap enda viktigere enn før.

COVID har lært oss mye og har vist viktigheten av høy kompetanse, samordning og logistikk under hendelser. Dette skal vi ta med oss videre og har fremhevet viktigheten av godt samvirke mellom offentlig og privat beredskap.

Vi ser frem til dyktige foredragsholdere , læring og fruktbare diskusjoner på konferansen som vi kan bruke i vårt fremtidige arbeid og utvikling av vår kompetanse for våre kunder.

Vi sees på Beredskapskonferansen 2021 i Stavanger den 1. og 2. desember på Clarion Hotel Stavanger.
DEL
Skal offshore flygninger i Norge fortsatt bytte til nytt pustesystem? (23.03.24)
Skal offshore flygninger i Norge fortsatt bytte til nytt pustesystem?
To spinnville skotter er på tur i Norge og på besøk hos Maersk Training for sikkerhetskurs (29.02.24)
To spinnville skotter er på tur i Norge og på besøk hos Maersk Training for sikkerhetskurs
Skuldermåling blir tilleggskurs i April (29.02.24)
Skuldermåling blir tilleggskurs i April
Customer event Stavanger (26.02.24)
Customer event Stavanger
Krav innen 1. mars - Innføring av skulderbreddemåling i Norge (22.02.24)
Krav innen 1. mars - Innføring av skulderbreddemåling i Norge
Facebook
Instagram
LinkedIn