ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

Åpenhetsloven

Maersk Training AS arbeider for å sikre ansvarlighet i alle deler av vår verdikjede.

Hovedformålet med åpenhetsloven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester». Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede og føre tilsyn med loven.(Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet)

Plan for implementering av åpenhetsloven i vår forretningsvirksomhet er nærmere beskrevet under «Arbeid med åpenhetsloven». Her kan du lese mer om hvordan vi sikrer at vi etterlever de krav som åpenhetsloven stiller, og hvor du kan henvende deg om du skulle ønske mer informasjon.

Retningslinjer for leverandører og foretningspartnere

Arbeid med åpenhetsloven

Slik vil vi arbeide med åpenhetsloven:

%c3%a5penhetsloven 2

Etablering og vedlikehold av rammeverk
Dette omfatter bl.a. styringsdokumenter, risikoanalyser, prioritering av FN-konvensjoner, systemer for kartlegging og klassifisering av risiko og aktsomhetsvurderinger.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger § 4
Med utgangspunkt i prioriterte FN-konvensjoner og en kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse, gjennomføres det aktsomhetsvurderinger av leverandører og interne forhold. Ved vurdering av vesentlig risiko, legges parameter som størrelse på årlige leveranser, geografi, bransje, negative hendelser til grunn.

Aktsomhetsvurderingene vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. Tilsvarende analyse gjennomføres av interne forhold, hvor også arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikt er sentral. Ved brudd vil tiltak for å eliminere eller redusere risiko bli iverksatt. Eventuelle forbedringsområder hvor vi har påvirkningskraft vil også bli fulgt opp, rapportering av status og utvikling på relevante områder.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger § 5
Informasjon og resultater om arbeidet med åpenhetsloven vil bli løpende oppdatert på våre nettsider.

Det vil bli utarbeidet årlige rapporter som blir publisert her innen 30.06

Kontakt oss for informasjon
Hvis du har spørsmål angående hvordan vi arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg benytte deg av e-postadressen post@maersktraining.com og merk overskriften på eposten med «åpenhetsloven»

 

Personvern
Personvern
Styringsdokumenter
 
Styringsdokument
Rapporter
 
Rapporter