ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

Bærekraft

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringer innen 2030. Planen består av 17 mål, som igjen er inndelt i flere delmål som adresserer de viktigste områdene som må håndteres på en god måte for å oppnå de overordnede målene.

For oss i ResQ er bærekraftsmålene en inspirasjonskilde for å arbeide med bærekraft i egen virksomhet. Internt har vi identifisert områder hvor vi mener at vi kan bidra til bærekraftig utvikling.

Som en del av det interne bærekraftsarbeidet er ResQ sertifisert etter miljøledelsessystemet ISO 14001:2015. Sertifiseringen innebærer at ResQ har et system for å minimere negativ miljøpåvirkning på en strukturert og systematisk måte, og krever at vi jobber kontinuerlig med å forbedre miljøprestasjonene.

ResQ`stilnærming til bærekraft er: sikker drift, høy verdiskapning og lavt utslipp

Formål:

  • ResQ skal ha en bærekraftig forretningsatferd i tråd med FNs bærekrafts mål, samtidig med lønnsomhet, verdiskaping og sysselsetting
  • ResQ skal kombinere langsiktig lønnsomhet med vektlegging av etikk, miljø, sosiale forhold i tråd med forventninger og krav fra våre kunder, ansatte, eiere og øvrige interessenter
  • ResQ skal støtte og oppfordre ansatte, kunder og andre interesseparter til å ta bærekraftige og grønnere valg
  • ResQ skal søke grønnere teknologiske løsninger for å være i takt med krav fra ulike interessenter 
  • ResQ skal ikke medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. 
For å sikre handling har vi valgt å sette ekstra fokus på 3 av FN`s bærekraftsmål
 

Delmål 5.5
Sikre kvinner like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas. 

Delmål 13.3
Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette. 

Delmål 8.2 og 8.8
Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon. Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 

For mer informasjon om våre initiativ, tiltak og oppfølging se ResQ ACT

 
Personvern
Åpenhetsloven
Personvern
Åpenhetsloven