ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

ResQ PolicyVÅR KOMPETANSE – DIN TRYGGHET
 
RESQ er en kunnskapsleverandør innen sikkerhet og beredskap, og vårt budskap skal underbygges ved egen holdning og adferd og kontinuerlig forbedring.
 
Vi skal forebygge person og miljøskader og overholde lover og forskrifter som myndigheter setter til vår virksomhet. Dette gjelder helse, arbeidsmiljø, påvirkning av ytre miljø, sikkerhet og kvalitet.
 
Vi skal fremme en forståelse av våre kunders behov,
sammen med en kultur for å tilfredsstille kundens og andre interesseparters forventninger og krav.
 
Dette er vår kvalitet- og Miljøpolitikk


Mål
 
Vi har en 0 visjon med hensyn til skader på personell, miljø og materielle verdier
Vi skal ha høy kvalitet på alle nivå og områder i virksomheten - innen helse, arbeidsmiljø, påvirkning av ytre miljø og sikkerhet. Dette skal gjelde for alle våre produkter og tjenester.
 
Vi skal sikre ønsket kvalitet gjennom et helhetlig ledelsessystem, kontinuerlig forbedring, kontinuerlig holdningsarbeid og ved oppfølging av en rullerende måltavle og tilhørende handlingsplan. Ledelsen skal årlig vurdere Selskapets politikk, og gjennomføre nødvendige justeringer av ledelsessystem, mål og planer.
 
Vi skal utvise høy etisk framferd og underbygge vår rolle som kunnskapsleverandør ved riktige holdninger og adferd i all vår virksomhet.
 
Krav
 
Vi skal overholde alle lover og forskrifter som myndigheter setter til vår virksomhet innen Helse, Arbeidsmiljø, påvirkning av Ytre Miljø og Sikkerhet (HMS)
 
Vi skal overholde alle krav og forventninger som stilles til vår virksomhet, av kunder, og andre interesseparter og oss selv. Innen opplæring for maritim virksomhet definerer STCW-koden tabellkrav et minimumsnivå.
For petroleumsvirksomheten i Norge er kravene fastsatt gjennom HMS regelverket administrert av Petroleumstilsynet og Offshore Norge.
 
Omfang
 
Vårt ledelsessystem omfatter alle avdelinger og virksomheter i RESQ, herunder også aktivitet utført av selskapet eller selskapets ansatte utenfor eget område.
Vår kvalitets- og miljøpolitikk skal gjøres gjeldende og være kjent for alle ansatte.
Vår politikk, våre mål og krav skal bekjentgjøres til våre interessepartnere, og ellers alle som jobber for eller på vegne av RESQ.
 

 

Personvern
Åpenhetsloven
Personvern
Åpenhetsloven