ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.

Aksjonsledelse

Offshore-Oil-Rig-Fires-and-Gas-Explosions
11. oktober, 2021
DEL
Hensikten er å etablere et system som tilbyr en standardisert styring av beredskap på alle nivå fra strategisk ledelse til feltarbeid i alle typer hendelser.
Aksjonsledelse har vært et stadig voksende tema i petroleumsindustriens beredskapsmiljø siden 2015. Da gjennomførte Equinor et større opplæringsprosjekt i forbindelse med etablering av sitt Global Incident Management Assist Team (GIMAT). Flere av ResQ sitt personell fikk være med på dette opplæringsløpet sammen med representanter fra NOFO og andre operatørselskap, da Equinor var opptatt av at denne kompetansen skulle deles med sine samarbeidspartnere innen beredskap.
 
Aksjonsledelse er en tilnærming til kommando, kontroll og koordinering i krisehåndtering. Hensikten er å etablere et system som tilbyr en standardisert styring av beredskap på alle nivå fra strategisk ledelse til feltarbeid i alle typer hendelser. Systemet underbygger koordinasjon og samhandling mellom forskjellige organisasjoner og jurisdiksjoner ved å tilby en felles prosess for målstyring, planlegging og ressursforvaltning. Systemet støtter også integrering av fasiliteter, utstyr, personell, prosedyrer og kommunikasjon ved å etablere en enhetlig organisasjonsstruktur.
 
Incident Command System (ICS) er et system som er utviklet av nødetatene i USA for generell bruk i forbindelse med nasjonal samfunnsberedskap. Incident Management System (IMS) er en IPIECA-anerkjent standard der ICS er tilpasset petroleumsindustrien. Enhetlig Ledelse (ELS) er også en tilpasning av ICS, i dette tilfellet for norske nødetater. AKL står for aksjonsledelse og brukes for å beskrive selskapsspesifikke tilpasninger av aksjonsledelses-filosofien, slik Aker BP har etablert. ICS, IMS, ELS og AKL er alle spesifikke instrukser som definerer de standardene som en aksjonsledelse skal jobbe etter, men de er alle basert på samme organisasjonsfilosofi og dermed så er det flere likheter enn ulikheter mellom disse systemene. 
 
Siden ResQ deltok på trening med Equinor i 2015 så har vi vært i samarbeid med flere selskap i forbindelse med aksjonsledelse. Leveransene har variert etter selskapets behov, og det har strukket seg fra planlegging av storøvelser, scenarioutvikling, tilstedeværelse på øvelser som observatør, spillestabstjenester, og støtte med innsamling og evaluering av lærepunkter i etterkant. I tillegg så har ResQ både holdt foredrag om aksjonsledelse og gjennomført flere typer kurs i forbindelse med ICS, IMS og AKL. I andre tilfeller så har ResQ kunne støttet med generell rådgiving om utvikling av aksjonsledelseskompetanse og planverk. Disse selskap har inkludert Aker BP, ConocoPhillips, Vår Energi, Total, Suncor, Repsol og Lundin.

Personell fra ResQ har også vært i tett samarbeid F24 som jobber med å utvikle en modul i CIM som støtter aksjonsledelse, et prosjekt som har resultert i en velfungerende beta-versjon som fortsatt er i utvikling.

Denne erfaringen har også gjort ResQ i stand til å kunne tilby personell til operativ støtte ved reelle hendelser. Både i form av at ResQ sine vaktlag kan innlemmes i en aksjonsledelse, eller at personell fra ResQ kan lånes ut til selskap som har behov for hjelp til å fylle individuelle roller i sin organisasjon.

 
Siden aksjonsledelse brukes til å håndtere hendelser med en viss kompleksitet og langvarighet så medfører det et størrelsesomfang på slike aksjoner som strekker ressursene til selv de største norske operatørselskap. Derfor er det nettopp denne type samhandling som ResQ kan støtte som gjør industrien i stand til å håndtere storulykker som kan ramme en hel industri på nasjonalt og internasjonalt nivå – storulykker som tilsvarer Deepwater Horizon-katastrofen i Mexicogulfen.
DEL

Har du noen gang fryst så mye at du begynte å skjelve? (21.06.22)
Har du noen gang fryst så mye at du begynte å skjelve?
STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-læring D6 (14.11.23)
STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-læring D6
Tips til Helicopter Underwater Escape Training (HUET) (26.04.22)
Tips til Helicopter Underwater Escape Training (HUET)
E-læring 4.0 (14.03.22)
E-læring 4.0
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som sykepleier offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som sykepleier offshore
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som boredekksarbeider offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som boredekksarbeider offshore
Facebook
Instagram
LinkedIn