ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.

Hva er Norsk olje og gass?

logo_positiv_stor
20. januar, 2022
DEL
Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen som råd og anbefalinger til hvordan selskapene kan håndtere ulike problemstillinger på best mulig måte.

 


Norsk olje og gass ble dannet i 1989 gjennom fusjon mellom Norsk Industriforening for Operatørselskaper (NIFO) og Norske Operatørselskapers Arbeidsgiverforening (NOAF) og fikk navnet Oljeindustriens Landsforening OLF. OLF endret senere navn til Norsk olje og gass den 17. september 2012.
Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen som råd og anbefalinger til hvordan selskapene kan håndtere ulike problemstillinger på best mulig måte.

Norsk olje og gass har også som oppgave å lede og koordinere fellesprosjekter innen helse, arbeidsmiljø og drift, samt ytre miljø.
For å ivareta helse, miljø og sikkerhet offshore ble Forum sikkerhet og beredskap (FSB) etablert for å ivareta Norsk olje og gass sin retningslinje 002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhet & beredskapsopplæring offshore.
FSB Består av medlemmer fra Norsk olje og gass medlemsbedrifter, arbeidstakerorganisasjoner og Norges Rederiforbund. ResQ og de andre norske sikkerhetssentrene er representert i FSB med en rådgivende funksjon.

FSB arbeider med å:
  • Utarbeide og vedlikeholde oversikt over kvaliteten på skoler og pensum, oppdatere liste over godkjente treningssentre
  • Revisjon og inspeksjon av treningssentre
  • Oppdatere og forbedre fagplaner
  • Nordsjøavtalen
  • Vedlikeholde retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring
 
Gjennom dette arbeidet dannes grunnlaget for plan for opplæring og gjeldende retningslinjer for sikkerhetstreningen du må inneha for å jobbe offshore.

ResQ er ett godkjent Norsk olje og gass treningssenter og leverer alle grunnleggende sikkerhetskurs innenfor retningslinje 002.
 
DEL

Har du noen gang fryst så mye at du begynte å skjelve? (21.06.22)
Har du noen gang fryst så mye at du begynte å skjelve?
Tips til Helicopter Underwater Escape Training (HUET) (26.04.22)
Tips til Helicopter Underwater Escape Training (HUET)
STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-læring D6 (14.11.23)
STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-læring D6
E-læring 4.0 (14.03.22)
E-læring 4.0
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som sykepleier offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som sykepleier offshore
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som boredekksarbeider offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som boredekksarbeider offshore
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som kokk offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som kokk offshore
Facebook
Instagram
LinkedIn