ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.

STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-læring D6

RESQ-Tananger%20(163%20of%20780)
Temp-avatar
Ruth Kristopaityte
14. november, 2023
DEL
Fra den 1. januar 2024 trer en ny overgangsordning i kraft for sikkerhetsopplæring for mindre skip. Dagens D5L- og D5LA-sertifikater vil da utløpe, og alle som ønsker å jobbe om bord på mindre skip, må ha et D6-sertifikat.
STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip er obligatorisk STCW kurs og et minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon. 

Kurset tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre. 

Kurset gir i utgangspunktet ikke tilstrekkelig sikkerhetsopplæring for sjøfolk
på blant annet:
  • lasteskip med lengde (L) over 24 meter
  • lasteskip med bruttotonnasje over 500
  • lasteskip i større fartsområder enn liten kystfart
  • passasjerskip med passasjersertifikat for 13 eller flere passasjerer
  • fiskefartøy uansett størrelse og fartsområde 4
Dette kurset går utover 4 dager (32 timer) hvis du velger å ta hele kurset på sikkerhetssenter eller 2 dager kan gjøres som e-læring hjemme i forkant av kurset med 2 dager på kurssenter hvis du velger kurset med e-læringsmodul.

Overgangsordning 1 gjelder for D6 (begrenset): Dersom du har fem års relevant arbeidserfaring som fører på skip med største lengde 8 meter eller mer i fartsområde liten kystfart opptjent etter 1. januar 2015, kan du søke på bakgrunn av denne ordningen. Du skal også gjennomføre en praktisk prøve for D6.

Med dette sertifikatet vil du få førerrettigheter på lasteskip i liten kystfart under 15 meter. Overgangsordningen gjelder frem til 31.12.2023. Etter denne dato vil det ikke være mulig å søke om dette sertifikatet.

Innehaver av D6 begrenset kan ikke søke ut D6 (førerrettigheter 24 meter).
 
Overgangsordning 2 gjelder for D6 (24 meter): Dersom du har gyldig fiskeskippersertifikat klasse C eller fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA), kan du søke på bakgrunn av denne ordningen. Det må dokumenteres enten 12 måneders fartstid på fartøy over 8 meter, eller gjennomført praktisk prøve. Overgangsordningen gjelder frem til 31.12.2023. Etter denne dato vil det ikke være mulig å søke om dette sertifikatet.

Dersom du ikke er fylt 20 år, vil du få utstedt et sertifikat med førerrettigheter under 15 meter.
 
Fra D6 til D5L
Har ein fått skrive ut D6 med førarrettar under 24 meter, oppfyller ein krava til utdanning og fartstid for D5L. Har ein fått skrive ut D6 med førarrettar under 15 meter, kan ein oppfylla krava til utdanning og fartstid for D5L. Om eit av eller begge krava er oppfylte, er avhengig av dei bestemte kvalifikasjonane som låg til grunn for D6-søknaden.

Kravet til utdanning er oppfylt om søkaren har gjennomført og bestått eksamen for D6 og sikkerheitsopplæring etter STCW-konvensjonen. Kravet til fartstid er oppfylt om søkaren har fartstid som oppfyller kravet om fartstid for D6. Alternativt er kravet oppfylt om søkaren har bestått praktisk prøve for D6 , og denne prøven er gjennomført på fartøy med lengde på minimum 13 meter. Denne grensa svarar til kravet som gjeld for praktisk utsjekk for D5L .

Mer informasjon om overgangen fra D5L/D5LA  til D6  finner du her:

Spørsmål og svar D6
https://www.sdir.no/veiledninger/kompetansesertifikat-dekksoffiser-klasse-6-d6-sertifikat/
 
Om overgangsordningen til D6
https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/na-utgar-snart-overgangsordningen-til-dekksoffiser-klasse-6-d6/
 
Om D5L sertifikat med utgangspunkt i D6 sertifikat
https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/utskriving-av-fritidsskippersertifikat-d5l-pa-grunnlag-av-kompetansesertifikat-dekksoffiser-klasse-6-d6/


 
DEL
Temp-avatar
Ruth Kristopaityte
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Norwegain
Har du noen gang fryst så mye at du begynte å skjelve? (21.06.22)
Har du noen gang fryst så mye at du begynte å skjelve?
Test av Desktop Lifeboat / FRB Simulator (18.01.22)
Test av Desktop Lifeboat / FRB Simulator
Tips til Helicopter Underwater Escape Training (HUET) (26.04.22)
Tips til Helicopter Underwater Escape Training (HUET)
E-læring 4.0 (14.03.22)
E-læring 4.0
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som sykepleier offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som sykepleier offshore
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som boredekksarbeider offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som boredekksarbeider offshore
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som kokk offshore (21.01.22)
Kurs og erfaringer du bør ha for å kunne jobbe som kokk offshore
Facebook
Instagram
LinkedIn