ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.

MTO Ulykkesgransking

MTO Ulykkesgransking
Dette er et kurs for ledere og relevant personell som har myndighet og ansvar for å igangsette MTO gransking og delta i den.

Book her

UKE DATO STED PRIS  
UKE DATO STED PRIS  

Har du noen spørsmål?

Lurer du på noe angående MTO Ulykkesgransking?

Send inn ditt spørsmål i skjema under, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.
Varighet : 2 dager


Målgruppe
 • Ledere som jobber med risikostyring
 • Personell som inngår i selskapets granskningsgruppe
 • Annet relevant personell


Innhold
 • Generell beskrivelse av regelverk
 • Generell beskrivelse av partsamarbeid
 • Granskingskingsprosessen
  • 7 fasemodellen
 • Granskingsmetodikk, MTO-metoden
  • Hendelses- og årsaksanalyse
  • Barriereanalyse
  • Avviksanalyse
  • Barriereanalyse
 • Praktisk oppgave
Om Kurset
«Hovedformålet med granskinger og undersøkelser i etterkant av uønskede HMS hendelser er å identifisere erfaringspunkter som kan bidra til læring, samt å hindre gjentakelse» (SfS anbefaling 029N/2020).
Maersk training har utviklet kurset basert på SfS (Samarbeid for Sikkerhet) sin beste praksis 029N/2020. Kurset støtter generelle myndighetskrav inkludert Styringsforskriften §20.
Kurset er praktisk rettet og skal gi grunnlag for at virksomheter kan organisere og gjennomføre interne ulykkes-granskinger på en systematisk og effektiv måte. 
Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO (Menneske-Teknologi- og Organisasjon) metoden som verktøy for å foreta/delta i gransking og undersøkelser etter en uønsket hendelse.
(MTO) metoden er et analytisk verktøy som læres og brukes under kurset. MTO metodikken er den mest brukte i Norsk petroleumsvirksomhet. Myndighetene benytter også denne metoden i sine undersøkelser og granskinger etter ulykkeshendelser i industrien.


Ved fullført kurs 

Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta/delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse. Deltagerne skal også ha forståelse av hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO – metodikken.
 

Flere kurs

Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Krisepsykologi
Krisepsykologi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Mediehåndtering
Mediehåndtering
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Pårørendehåndtering
Pårørendehåndtering
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Stressmestring for kontrollroms personell
Stressmestring for kontrollroms personell
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Vold og trusler
Vold og trusler