ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

Beredskap og krisehåndtering

ResQ tilbyr rådgivning, kurs og trening innen beredskap og krisehåndtering for personell som har ansvar og oppgaver i nye eller etablerte beredskapsorganisasjoner. Vi dekker operativt, taktisk og strategisk nivå og tilpasser våre leveranser i henhold til spesifikke behov.

Basert på vår ekspertise og lange erfaring fra sikkerhets- og beredskapsbransjen har vi utviklet opplæring og trening for beredskaps - og kriseledere, samt beredskapsteam og vaktlag. Vi vektlegger tilpasset opplæring og trening for alt nøkkelpersonell innen beredskap og krisehåndtering som er relevant for enhver beredskaps - og krise organisasjon. Vår tilnærming til opplæring utvikler trygghet i beredskapsrollen, mestring under stress og ivaretakelse av definerte beredskapsprinsipper. Dette sikrer en optimal håndteringsevne, ivaretakelse av omdømme og forretningsvirksomheten.
 
Vi leverer en rekke kundetilpassede løsninger innen kurs, trening, coaching og stabsprosesser ved storulykker (ICS), samt utarbeider beredskap – og kriseplaner samt tilrettelegger og utarbeider dokumentasjon for våre kunder som dekker fasene før, under og etter en  beredskapssituasjon. 
Kursbestilling
Offshorekurs
Maritimekurs
Andre kurs
Maersk Training
E-læring
FAQ
Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Krisepsykologi
Krisepsykologi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Mediehåndtering
Mediehåndtering
MTO Ulykkesgransking
MTO Ulykkesgransking
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Pårørendehåndtering
Pårørendehåndtering
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Stressmestring for kontrollroms personell
Stressmestring for kontrollroms personell
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Vold og trusler
Vold og trusler
Kursbestilling
Offshorekurs
Maritimekurs
Andre kurs
Maersk Training
E-læring
FAQ